Plan zajęć

OLICEALNEJ SZKOŁY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DLA DOROSŁYCH IDEA PLUS W SZCZYRKU

 

IV ZJAZD LO I SZKOŁA POLICEALNA 

26-27 PAŹDZIERNIKA 2019 r.