Plan zajęć

POLICEALNEJ SZKOŁY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DLA DOROSŁYCH IDEA PLUS W SZCZYRKU

ZJAZD VI (14-15.05.2022 R.)

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

 

Przykład:

Anna Nowak   PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ 667

Login: Nowak

Hasło: AN667