O szkole

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych IDEA

 

 
Czas trwania nauki:   6 semestrów

(dla słuchaczy po Gimnazjum
lub po 8-letniej Szkole Podstawowej)
 

 
Czas trwania nauki:  4 semestry

(dla słuchaczy
po Zasadniczej Szkole Zawodowej)
 


 

 O SZKOLE

 

  

    

 

    Zajęcia odbywają się w formie zaocznej, co drugi weekend
w soboty i niedziele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szyczrku przy ul. Szkolnej 9 

     
 

    Słuchacze mogą podejść do egzaminu maturalnego a następnie
mogą podjąć dalszą naukę na dowolnej uczelni lub w naszej szkole
policealnej.

  

    Osobom z dużą przerwą w nauczaniu gwarantujemy możliwość
dodatkowych zajęć,które wspomogą proces kształcenia.
(bezpłatne korepetycje!).

     

 Realizowany program nauczania w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych IDEA jest zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej