KADRA

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcące dla Dorsłych IDEA PLUS w Szczyrku

Język Polski:

mgr Urszula Wadowska - urszula.wadowska@ideaszkola.edu.pl

Matematyka:

mgr Mariola Grajcarek - mariola.grajcarek@ideaszkola.edu.pl

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

mgr Piotr Toma - piotr.toma@ideaszkola.edu.pl

Przyroda:

mgr inż. Helena Stachurska - helena.stachurska@ideaszkola.edu.pl

Informatyka:

inż. Daniel Kłósko - daniel.klosko@ideaszkola.edu.pl

 

 

Nauczyciele Policealnej Szkoły IDEA PLUS w Szczyrku

Florysta:

Stylizacje florystyczne

mgr inż. Beata Zawartka - beata.zawartka@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Florystyki,Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce, Dzieje Dekoracji Roślinnych, Organizacja Pracy w Małych Zespołach,

mgr inż. Dorota Grabska - dorota.grabska@ideaszkola.edu.pl

Wykonywanie kompozycji florystycznych, Pracownia Stylizacji Florystycznych, Projektowanie kompozycji florystycznych

Aneta Holeksa - aneta.holeksa@ideaszkola.edu.pl

 

 

 

Opiekun Medyczny:

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych, Pracownia Pierwszej Pomocy, Pracownia Umiejętności Zawodowych

mgr Alicja Gęsikowska - alicja.gesikowska@ideaszkola.edu.pl

Technologie informacyjne

inż. Daniel Kłósko - daniel.klosko@ideaszkola.edu.pl

 

 

Technik Administracji:

Podstawy Prawa Pracy, Podstawy Prawa Cywilnego

mgr Sławomir Oczkowicz - slawomir.oczkowicz@ideaszkola.edu.pl

Postępowanie w Administracji

mgr Michał Kotajny - michal.kotajny@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Prawa Finansowego 

mgr Aleksandra Faruga - aleksandra.faruga@ideaszkola.edu.pl

Podstawy prawa finansowego, Podstawy prawa administracyjnego

dr Andrzej Kuźnik - andrzej.kuznik@ideaszkola.edu.pl

 

 

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

Zagrożenia w środowisku pracy, Zarzadzania systemami BHP, Ergonomia w procesie pracy

mgr inż. Renata Kubień - Szynkowska - renata.szynkowska@ideaszkola.edu.pl

Podstawy prawa pracy

mgr Sławomir Oczkowicz - slawomir.oczkowicz@ideaszkola.edu.pl

Ocena ryzyka zawodowego, Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

mgr inż. Jerzy Szynkowski - jerzy.szynkowski@ideaszkola.edu.pl

 

 

TttECHNIK BHP