Aktualności

18.03.2020 08:12

Strefa Słuchacza ❗️❗️❗️

Ostatnie dni były czasem intensywnej i wytężonej pracy dla wszystkich w Szkole IDEA PLUS. Wszystko po to, aby w pełni uruchomić zdalny system kształcenia przygotowany dla naszych słuchaczy.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących kształcenia on-line, od piątku 20 marca przechodzimy w tryb realizacji zajęć w trybie zdalnym. Nasi dydaktycy rozpoczęli prace nad przygotowaniem potrzebnych materiałów wkrótce po ogłoszeniu decyzji MNiSW. Wierzymy, że taka forma zajęć szybko stanie się dla naszych słuchaczy naturalnym sposobem nauki i przekazywania informacji. Zapewniamy również, że bez względu na okres zawieszenia zajęć, cykl kształcenia zostanie zrealizowany.

13.03.2020 12:05

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła IDEA PLUS w Szczyrku zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 25 marca 2020.

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne w okresie zawieszenia zajęć sekretariat Szkoły przy ul. Szkolnej 9 będzie nieczynny. Wszystkie bieżące sprawy będzie można załatwić za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ 502 563 470, e-mail: ideaplus.szczyrk@gmail.com

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy wkrótce.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Dyrektor Szkoły IDEA PLUS mgr inż. Jerzy Szynkowski

04.03.2020 15:05

Uwaga !

Profilatyka zdrowotna ! Plakaty informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

31.05.2019 18:24

Uwaga ! Sesja egzaminacyjna czerwiec 2019

Uwaga ! Od dnia 01 czerwca 2019 rozpoczyna się sesja egzaminacyjna w Szkole Idea Plus ! Nieobecność na zaliczeniach skutkuje nieklasyfikowaniem i skreśleniem z listy słuchaczy ! Życzymy powodzenia na sesji :) samych pozytywnych wyników :)
24.05.2019 12:46

ZAJĘCIA 25 - 56 MAJA 2019!

Z POWODU WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU ZAJĘCIA Z 25 - 26 MAJA 2019R. ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA 1 - 2 CZERWCA 2019R.